ราคาแบตเตอรี่รถยนต์

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ของ แบตเตอรี่ Brand  FB Battery ที่เสนอขายใน www. Battery4car.com เป็นราคาที่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และรวมการแลกเปลี่ยนลูกเก่าแล้ว ดังนั้นราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายลง

ข้อสำคัญในการเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ให้ถูกต้องนั้น ลูกค้าจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบ รวม คือ

  1. จำนวน แอมป์  (AH) ซึ่งเป็นคุณสมบัติ เบื้องต้น ที่แสดงถึงความสามารถในการจัดเก็บไฟฟ้าสำรองได้มากน้อยขนาดไหน ถ้าแอมป์มากก็แสดงถึงแบตเตอรี่ดังกล่าวจะมีค่าการเก็บไฟได้จำนวนสูง
  2. ค่าจุดสตาร์ท (CCA) เป็นค่าที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะบ่งบอกถึง คุณภาพของแบตเตอรี่รถยนต์  แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีค่า แอมป์ เท่ากันแต่ แบตเตอรี่ที่มีค่า CCA สูง จะมีคุณภาพการใช้งานได้ดีกว่า และทนทานกว่า ค่า CCA ต่ำ
  3. ชนิดของแบตเตอรี่รถยนต์   ประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายประเภทซึ่งคุณภาพการใช้งาน และราคาก็จะแตกต่างกัน เช่นแบตเตอรี่น้ำ ที่ต้องเติมน้ำกลั่น จะมีค่า CCA ที่ต่ำ ราคาถูก  กว่าแบตเตอรี่รถแบบกึ่งแห้ง หรือแบบแห้ง
  4. เทคโนโลยี่ของการผลิต  โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่รับรู้ถึงเทคโนโลยี่ดังกล่าว จะมีผู้ขายสินค้าที่สนใจเรื่องดังกล่าวจริงๆ จึงจะรู้และเข้าใจว่าเทคโนโลยี่ดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพสินค้า  
  5. การบริการและการรับประกันสินค้า   ซึ่งจะแตกต่างกัน

ข้อสุดท้ายคือ ราคาสุทธิที่ลูกค้าจะต้องจ่าย ซึ่ง ต้องมองทางด้านความคุ้มค่าต่อการใช้งานดีกว่า อย่ามองหาราคาที่ถูกที่สุด แต่ใช้งานไม่นานไม่คุ้มค่า และทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้รถยนต์ในภายหลัง

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ กลุ่มขนาดเครื่องยนต์ 1200-1500 cc.

แบตเตอรี่กลุ่ม  B19  AH / Plate /CCA ราคา
M550 – MF 40 Ah./ 10 P / 370 1700
Gold – SMF 40 Ah./ 10 P / 420 1900

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ กลุ่มขนาดเครื่องยนต์ 1500-2000 cc.

แบตเตอรี่กลุ่ม  B24  AH / Plate /CCA ราคา
M650 – MF 50 Ah./ 12 P / 480 2000
Gold – SMF 50 Ah./ 12 P / 530 2300

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ กลุ่มขนาดเครื่องยนต์ 1600-2000 cc.

แบตเตอรี่กลุ่ม  D23  AH / Plate /CCA ราคา
M750 – MF 60 Ah./ 11 P / 530 2300
Gold -SMF 65 Ah./ 12 P / 600 2600
Q-85 MF 65 Ah./ 15 P / 625 2500

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ กลุ่มขนาดเครื่องยนต์ 1800-2400 cc.

แบตเตอรี่กลุ่ม  D26  AH / Plate /CCA ราคา
M850 – MF 70 Ah./ 13 P / 640 2400
Gold -SMF 75 Ah./ 14 P / 720 2800

แบตเตอรี่รถยนต์ กลุ่มขนาดเครื่องยนต์ 2500-3000 cc.

แบตเตอรี่กลุ่ม  D31  AH / Plate /CCA ราคา
M1300 – MF 80 Ah./ 15 P / 700 2600
M1500 – MF 90 Ah./ 16 P / 740 2800
M2000 – MF 100 Ah./ 18 P / 800 3100
Gold -SMF 90 Ah./ 18 P / 800 3200

แบตเตอรี่รถยนต์ มาตรฐานรถยุโรป (DIN) หรือ LN

แบตเตอรี่กลุ่ม  D31  AH / Plate /CCA ราคา
Gold – 45LBN1-SMF 45 Ah./ 11 P / 450 2600
Gold -65LN2-SMF 65 Ah./ 12 P / 580 2800
Gold-75LN3-SMF 75 Ah./ 14 P / 680 3300
Gold-100LN5-SMF 100 Ah./ 19 P / 850 4000