แนะนำตัว

PASSION

แรงบันดาลใจที่ผลักดันให้เรา รักในธุรกิจจัด ส่ง-เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ถึงที่  (Battery Delivery) คือเราเห็นคุณค่าของทางเลือกที่จะทำให้สังคมนี้ ” สะดวก รวดเร็ว กับชีวิตที่ง่ายขึ้น.”

เราจึงสร้าง Community Battery On-Demand & Delivery Platform ขึ้นมาเพื่อเป็นโครงข่ายให้กับร้านค้าแบตเตอรี่รถยนต์สามารถร่วมบริการลูกค้าในชุมชนแต่ละแห่งได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดความยุ่งยาก

Dream

ถึงแม้ว่ามันค่อนข้างจะเป็น “ความฝัน” แต่เราก็เชื่อมั่นว่ามันมีความเป็นไปได้  และอาจจะใช้เวลานานพอสมควร เพื่อให้สังคมนี้ได้รับรู้กับคุณค่าของบริการในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ถึงสถานที่ บ้าน ห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ หรือ ข้างถนน ในเขตกรุงเทพมหานคร และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการบริการของเรา

Our Value

เรารู้ว่า ผู้คนโดยส่วนใหญ่ไม่คาดคิดว่ารถจะสตาร์ทไม่ติด ไม่สามารถใช้รถได้ เมื่อใด และที่ใด  จึงเกิดความยุ่งยากขึ้น เมื่อเจอปัญหาดังกล่าว ที่รีบด่วนในบางครั้ง ต้องการความช่วยเหลือถึงที่…..

ด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ระบบเทคโนโลยี่และดิจิตอล การสื่อสารที่รวดเร็ว และ ข้อจำกัดที่มากขึ้นจากการจราจรที่ติดขัด ต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้น ทำให้รูปแบบ “Battery Delivery / On Demand Service” เป็นรูปแบบ หรือ โมเดลของธุรกิจที่น่าจะตอบโจทย์ที่ดีในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ถึงที่ เพื่อให้ลูกค้า ได้รับ  ความสะดวก รวดเร็ว กับชีวิตที่ง่ายขึ้น

We are..

เราจึงเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบดังกล่าว  เพื่อเป็น  Service Network Provider ที่สร้างความแตกต่างที่ดี และเป็นทางเลือกสำหรับคนเมืองหลวง

ทุกๆ งานที่เราได้บริการลูกค้านั้น เราเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมมีทางเลือกที่ดีขึ้น จึงเป็นความสุข และเราสนุกที่จะพัฒนาความฝันให้เป็นจริง……