โครงแผ่นธาตุ Punching Technology ของแบตเตอรี่รถยนต์

โครงแผ่นธาตุ Punching Technology

ความแตกต่างของแบตเตอรี่ FB Battery อื่นคือ โครงแผ่นธาตุ Punching Technology ที่มีการผลิตโครงสร้างแผ่นธาตุแบบปั้มโครงสร้างให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพิ่มความแข็งแก่งและความทนทานของโครงแผ่นธาตุ การจ่ายกระแสไฟได้แรงและสม่ำเสมอ  เป็นคุณสมบัติเฉพาะของแบตเตอรี่เอฟบี ที่เราเรียกว่า FB STRONG GRID ที่ทำให้คุณภาพของแบตเตอรี่เหนือกว่า หรือมีคุณสมบัติพรีเมี่ยมอย่างแท้จริง

คุณสมบัติพิเศษของ FB STRONG GRID

  1. Premium Grid Design : การออกแบบโครงแผ่นธาตุ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเอฟบีแบตเตอรี่ ผลิตด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย Punching Technology
  2. Inner Lug Design : ออกแบบให้กระจายกระแสไฟได้มากขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ และด้วยการออกแบบโครงกริดที่มีความแข็งแรงทำให้รองรับความแรงของการจ่ายกระแสไฟได้เต็มสมรรถนะ
  3. Grid Construction : ออกแบบด้วยระบบ CAE ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ฌฉพาะของเอฟบีแบตเตอรี่ โครงแผ่นธาตุจึงมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ และจ่ายกระแสไฟได้สูง มุมกริดมีการออกแบบให้มีความโค้งมน จึงช่วยป้องกันปัญหามุมแผ่นกริดทำให้ความเสียหายต่อแผ่นกั้นได้
  4. Fine Grain Structure : ด้วยขนาดของอนุภาคที่ละเอียดและเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบและสมบูรณ์ใน โครงแผ่นธาตุ Punching Technology ทำให้จ่ายกระแสไฟได้แรงและสม่ำเสมอ
  5. Lack of Knots : รอยเชื่อมต่อขอบเส้นกริดที่เรียบเป็นเนื้อเดียวกัน และมีความแข็งแรง จึงเพิ่มความทนทานของโครงแผ่นธาตุ
  6. Grid Frame : กรอบโครงแผ่นธาตุที่แข็งแรงและมีอนุภาคภายในที่อัดแน่น จึงลดการโค้งงอและเสียรูปของโครงแผ่น

ด้วยคุณสมบัติของ FB STRONG GRID จึงเป็นพื้นฐานโครงสร้างที่สำคัญที่อยู่ในตัวของแบตเตอรี่รถยนต์ทุกลูก ที่มีผลทำให้แบตเตอรี่เอฟบีทุกลูกมีความทนทาน และมีกำลังไฟที่จ่ายออกมาสม่ำเสมอได้แรงกว่า จนมั่นใจได้ว่า เอฟบีแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นแบตเตอรี่ระดับพรีเมี่ยมอย่างแท้จริง